Dnes je 25.5.2020   Nepřihlášen | Přihlášení tisk.gif, 0 kB Tisk

Nepál a čaj

Charakteristika
Nepálské horské oblasti sousedící přímo s indickým Dárdžílingem mají ideální podmínky pro kultivaci čaje. Obdobné podmínky mají i ostatní horské oblasti východního Nepálu na jižních úbočích Himalájí, a tak mluvíme-li o nepálském čaji, hovoříme pak především o čaji ortodoxním vysokohorském či himalájském. Tento čaj se pěstuje v horských oblastech Nepálu v nadmořské výšce 950 – 2300 m.n.m. Pouze malé procento čajů se zpracuje na čaj zelený nebo čaj typu oolong. Způsobem zpracování se tento čaj řadí mezi čaje černé, má však mnohem jemnější chuť a lehčí aroma oproti typickým černým čajům. Stejně jako se mění barva během roku dle doby sklizně od světle zlaté, přes oranžovou až po měděnou tak se mění i chuť a vůně od svěží květinové, přes oříškovou, ovocnou až k medové. Čaje dělíme dle doby sklizně následovně:

Sklizeň

Období

Charakteristika

 

First Flush

první, jarní sklizeň

polovina března až polovina dubna

První sklizeň nastává po zimním období vegetačního klidu, kdy na čajových keřích vyrazí čerstvé, delikátní výhonky. Jarní čaje nám poskytnou čajový list zelené až šedozelené barvy, jasný světlý nálev svěží chuti s příjemnou stopou ušlechtilé hořkosti na jazyku. Vylouhovaný list má výrazně zelenou barvu květinové vůně.

Second Flush

druhá, letní  sklizeň

polovina května až konec června

Čaje z letní sklizně nám dávají velmi atraktivní čaj s nálevem zlatooranžové až červenavé barvy. Je pro ně typická vyzrálejší, plná, bohatá, ušlechtilá chuť s tóny zralého ovoce, jader, ořechů, vzácně pak s muskatelem. Barva vylouhovaného listu se stejně jako u nálevu pohybuje od zlatooranžové po načervenalou, čemuž odpovídá i plné a bohaté aroma.


 

Monsoon Flush

monzunová  sklizeň

červenec až září

Čaj z období deště je výrazné, syté červené až červenohnědé barvy, silného nálevu. Bývá často používán za základ „breakfast blend“ čajových směsí, výrazného nálevu hutné chuti a vůně. Vše je způsobeno vysokým obsahem vody v čajových lístcích v době sběru. Tento čaj ztrácí typickou vysokohorskou lehkost a světlost.

 

Autumnal Flush

podzimní sklizeň

konec září až polovina listopadu

Čaj sklízený v podzimním slunci po období monzunů má světle měděnou až hnědavou barvu a je typický větším listem. Dává nám silný, delikátní nálev měděné barvy a úchvatné chuti zřetelně odlišné od jarních i letních čajů.Vylouhovaný list má nádech měděné až zlaté barvy a sladké aroma.

Historie
Počátky pěstování čaje v Nepálu se datují do roku 1863, kdy král Jung Bahadur Rana obdržel darem semínka čajovníku od tehdejšího čínského císaře. První čajovou zahradu založil ještě téhož roku jeho zeť Gajaraj Singh Thapa – Ilam Tea Estate (100 akrů) a v roce 1865 Soktim Tea Estate (125 akrů), obě v oblasti Ilam. V Ilam Bazaar byla v roce 1873 vybudována první továrna na zpracování čaje.
Přestože byl ve třicátých letech minulého století otevřen první privátní zpracovatelský závod a v roce 1859 je založena první privátní čajová zahrada Budhakaran Tea Estate v Jhapě, čajový průmysl spíše stagnuje, a to až do šedesátých let minulého století, kdy byla britská vláda donucena řešit sociální situaci v Nepálu a obrátila svou pozornost k rozvoji nepálského venkova a tedy i k čaji.. Vláda povolala do Nepálu dárdžílingského pěstitele Mikea Cheneyho, kterého po dvou letech doplnil další dárdžilingský pěstitel Mike Prossor a byly vybrány nové lokality pro pěstování čaje. Do této doby existovalo sedm zahrad v Ilamu a Jhapě o rozloze 951 ha. Společně s Nepal Tea Development Corporation  dosáhli svého cíle v roce 1983, kdy král Birenda Bir Vikram prohlásil pět nepálských provincií (Ilam, Jhapa, Panchtar, Tehrathum a Dhankuta) za oblasti pěstování čaje.

Současnost
Dnes v Nepálu existuje více než stovka čajových zahrad, 41 zpracovatelských závodů, z nových čajových provincií můžeme jmenovat např. Sindhupalchok v sousedství hlavního města Kathamandu. Čajovník se pěstuje na asi 16000 ha, z toho se 9000 ha v oblasti Jhapa využívá pro produkci čaje CTC (crush, tear and curl). Zbylých 7000 ha je svou polohou v horách předurčeno k produkci ortodoxního vysokohorského čaje. Ročně se vyprodukuje asi 13,5 milionů kg čaje, z toho 1,5 ortodoxního. Zbytek (asi 12 mil kg) je zpracován formou CTC, který se z 95% spotřebuje na místním trhu. Nejvýznamnější oblastí pěstování čajovníku pro zpracování formou CTC je Terai v Jhapě. Jhapa jako jediná není horskou oblastí, a tak místní čaje připomínají spíše čaje assámské, popř. jsou identické s čaji z indické oblasti Terai. V Nepálu existuje v podstatě dvojí způsob pěstování a produkce čaje, a to malé soukromé farmy, které vlastní v dané lokalitě továrnu na zpracování čaje formou družstva (těchto malých farem je v současnosti kolem 7000 a hospodaří na zhruba 7000 ha), nebo velké zahrady s vlastní továrnou ať už soukromé či státní. Většina ortodoxního čaje se dnes pěstuje na malých zahradách. Mezi nejvýznamnější oblasti produkce ortodoxního čaje patří Ilam, Dhankuta, Panchthar, Terathum a Sindhupalchok. Více než 90% nepálských čajovníků pěstovaných pro ortodoxní zpracování jsou tzv. china clonal a max.1% china (pěstovaných ze semínek). My víme pouze o dvou nepálských zahradách s čajovníky typu china; první je ona původní královská v Ilamu (Ilam Tea Estate), kde se z těchto čajovníku produkují výběrové, často muskatelové čaje, a druhou je nejmladší a zároveň nejvýše položená nepálská zahrada Meghma (Místo v mracích), která je téměř celá typu china a pouze malá část je osázena asi 200 keři čajovníku typu china clonal (konkrétně Tukdah 78).

Struktura pěstování čajovníku a produkce čaje v Nepálu v roce 2003 dle oblastí:

Oblast

zahrady

drobní farmáři

celkem

 

ha

kg

ha

kg

ha

kg

Ilam

1329

333370

3302

952597

4631

1285967

Dhankuta

212

60000

107

19910

319

79910

Panchthar

372

103700

422

66025

794

169725

Terathum

15

3000

96

17495

111

20495

Sindhupalchok

150

35000

 

 

150

35000

Ostatní

684

 

 

 

684

 

Ortodox celkem

2762

535070

3927

1056027

6689

1591097

Jhapa (CTC)

6107

7179599

2216

2880508

8323

10060107

 

 

 

 

 

 

 

celkem

8869

7714669

6143

3936535

15012

11651204

Struktura pěstování čajovníku a produkce čaje v Nepálu v roce 2005 dle typu čaje:

 

zahrady

drobní farmáři

celkem

 

ha

kg

ha

kg

ha

kg

Orthodox

2805

542090

4231

1113060

7036

1655150

CTC

6107

7901817

2869

4131270

8976

12033087

 

 

 

 

 

 

 

celkem

8912

8443907

7100

5244330

16012

13688237

Tea Mountain Co. (AK)