Zobrazuji všech 8 výsledků

Filtrovat

Čajová sada Fujisan v originálním šátku

1200 

Spring Cui Feng “Qin Xiang” Gao Shan Oolong – competition grade

450 

Sencha Yabukita Kirishima Premium

280 

Spring San Xia Bi Luo Chun Competition Grade

375 740 

Ching Jing Chin Shin Gao Shan Hong Cha, “Champion Award” Winner 2020

295 3175 

1995 Vintage Shimen Tie Guan Yin Oolong

455 900 

Spring Ching Jing Wu Yi Semiwild Charcoal Roasted oolong

465 1355 

1986 Xie Shimen Tie Guan Yin Oolong

550 1050